Building Materials

Denna division levererar viktiga produkter och tjänster som förbättrar produktiviteten och kvaliteten inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Divisionens diversifierade affärsportfölj består av sex marknadsledande bolag som verkar i branscher där produktprestanda och regelefterlevnad är avgörande och där den bästa lösningen vinner. Divisionen har ett tydligt affärs- och kundfokus för att alltid leverera de mest effektiva, säkra och hållbara lösningarna. Tillsammans med en framåtblickande produktstrategi, rigorösa kvalitetskontrollåtgärder och ett starkt engagemang för att arbeta hållbart i alla aspekter är divisionen fast besluten att generera solid tillväxt och lönsamhet.

Kontakt
Mats Gullbrandsson
Divisionschef
mats.gullbrandsson@bb.se
+46 (0)73 440 84 88

Våra bolag

Building Materials

BVS är en norsk expert på lösningar mot okontrollerad brand i offentlig miljö. De designar, tillverkar och distribuerar livräddande produkter. Oavsett om kunden behöver inspektionsluckor, rökluckor eller ett automatiskt brandgardinssystem installerat så har BVS vad de behöver.

 

Fastit hjälper globala företag in i den nya eran av infästningar med innovativa lösningar för lätta och blandade material. Det svenska teamet hjälper kunderna att förbättra och öka lönsamheten genom ett nära samarbete för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten och minimera avbrott i produktionslinjen.

logo alt

ESSVE är den nordiska marknadsledaren inom skruv och infästningsteknik. ESSVE har en lång tradition av att utveckla nya, innovativa produkter tillsammans med professionella hantverkare. ESSVEs ledande position inom byggbranschen är resultatet av deras kärnfilosofi: Innovation genom insikter om deras kunders behov och beteenden. Varje dag säljs över 5 miljoner ESSVE-skruvar.

 

logo alt 2

FireSeal är en svensk expert på passiva säkerhetsprodukter som erbjuder mjuka brandtätningssystem för genomföring av rör och kablar inom marin-, offshore- och byggsektorn. Bolaget grundades för över 40 år sedan för att utföra ett uppdrag från den svenska regeringen – att utveckla ett system för brandtätning av Sveriges kärnkraftverk. Med utgångspunkt i detta banbrytande arbete har FireSeal utvecklat en framgångsrik verksamhet i Asien, USA samt Norden, där FireSeal är marknadsledande inom mjuka brandtätningslösningar.

H&H är en finsk leverantör av bandade infästningsprodukter under eget varumärke med kompletterande produkter och maskiner. H&H har en stark position med ett väletablerat nätverk av återförsäljare i Finland.

KGC är marknadsledare i Sverige inom verktyg för murning, putsning och plattsättning, vars expertis härrör från deras långa hantverksbakgrund. Bolaget utvecklar, designar och erbjuder ett noggrant utvalt sortiment av ergonomiska plattsättnings-, murnings-, putsnings- och betongverktyg.

Kiilax är Finlands största tillverkare av träkil. Bolaget tillverkar och säljer sedan starten för 30 år sedan främst egna produkter till byggmarknaden, innefattande bland annat Kiilax patenterade inspektionsluckor och plywoodbaserade produkter.

CASE: ESSVE:s förvärv av patent ger bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och minskat klimatavtryck


ESSVE:s förvärv av Atricon AB, med patent inom lättbyggnadsteknik, stärker positionen på infästningsmarknaden och ger goda möjligheter till fortsatta innovativa systemlösningar.

ESSVE – Nordens marknadsledande företag inom skruv och infästningar – ser ett stort värde i effektiva system inom lättbyggnadsteknik. Det handlar om att göra monteringen enklare, snabbare och mer pedagogisk samtidigt som ergonomin behöver förbättras. Genom förvärvet av Atricon AB har ESSVE fått tillgång till patenterade innovationer som bland annat ger möjligheten att spika byggskivor. Det ger stora tidsvinster, bättre ergonomi och ett minskat klimatavtryck.

Förvärvet möjliggör samverkan med marknadsledarna Knauf Danogips och Norgips och försäljning av bland annat det patenterade systemet Nail It Indoor®*. Nail It Indoor® minskar spillet och ger det mest effektiva och ergonomiska montaget av byggskivor. Metoden går ut på att en gipsskiva skarvas i fält med den patenterade skarvprofilen Bondfiller. Skivan spikas sedan i en unik regel och skena med dubbelvikta flänsar. Alla produkter i det av ESSVE patenterade systemet samverkar för att skapa en helhet.

Nail It Indoor® från Knauf Danogips har blivit ett uppskattat byggsystem för innerväggar. En stor fördel är att monteringstiden nästan halveras eftersom montören använder spikpistol i stället för skruvautomat. Dessutom minskar antalet infästningspunkter och behovet av efterbearbetning.

En annan fördel är att spillet av byggskivor halveras samtidigt som 20 procent färre reglar behövs i arbetet. Detta eftersom skarvningen sker i fält och med Bondfiller mellan reglarna, vilket gör att de kan placeras glesare (600 mm i stället för 450 mm). Systemet ger därmed ett bättre materialutnyttjande och en minskad miljöpåverkan.

Både arbetsmiljö och lönsamhet förbättras för montörerna, då enklare montering ger bättre ergonomi och det effektiva systemet gör att montören hinner med fler installationer varje dag.

Med förvärvet breddar ESSVE sitt erbjudande inom lättväggsmontage, där de kan fortsätta att ta fram innovativa systemlösningar – både i egen regi och tillsammans med utvalda samarbetspartners.

*Nail It Indoor® är ett registrerat namn av Knauf Danogips. ESSVE:s patenterade systemlösning marknadsförs genom ett exklusivt regionalt avtal.