Vår uppförandekod

Vår uppförandekod är ett centralt verktyg för att supportera Bergman & Bevings decentraliserade organisation och riktar sig till samtliga medarbetare och leverantörer.

En hållbar värdekedja innebär ansvarsfulla inköp som följer koncernens värderingar inom affärsetik, mänskliga rättigheter, förbud mot barn- och tvångsarbete samt rättvisa arbetsvillkor.

Styrelsen fastställer årligen uppförandekoden för koncernens verksamhet som även inkluderar etiska riktlinjer. Läs mer i bifogad pdf nedan.

Uppförandekod