Safety Technology

Bolagen inom Division Workplace Safety bedriver verksamheter som bidrar till att skapa säkra arbetsplatser, och alla bolagen förenas under en gemensam vision – en värld där alla är säkra och friska på jobbet. Divisionen innehåller idag sju fristående affärsområden i specifika nischer inom arbetsplatssäkerhet, från personlig skyddsutrustning till brandlarm till skyltar och märkning.

Affärsområdena drivs decentraliserat där bolagen har eget ansvar för innovation, utveckling och försäljning av både produkter och tjänster. Flera affärsområden består i sin tur av fristående specialistbolag inom till exempel höghöjdssäkerhet och fallskyddsutrustning.

Några av bolagen säljer enbart produkter under eget varumärke och kontrollerar därmed hela värdekedjan, medan andra erbjuder sina kunder en bredare produktpalett, allt utifrån kundens behov. Gemensamt för alla bolag är deras specialisering på en viss nisch eller kundsegment, inom vilken man är, eller strävar efter, att vara marknadsledande, liksom ett brinnande engagemang för att skapa säkra arbetsplatser världen över.

Kontakt
Fredrik Valentin
Divisionschef
fredrik.valentin@bb.se
+46 (0) 70 282 34 12

 

Våra bolag

Safety Technology

logo alt

Arbesko startade redan 1839 som en av Sveriges första partiskomakare och är idag ett ledande bolag inom skydds-och yrkesskor av absolut högsta kvalitet, riktat mot de allra mest krävande arbetsmiljöerna. Bolaget har försäljning både i och utanför Norden. Både produktutveckling och tillverkning sker helt i egen regi, i Sveriges enda skyddsskofabrik – Arbesko Skofabrik i Kumla.

 

Ateco är marknadsledande i Sverige i nischen avancerade brandlarmsystem för små och mellanstora offentliga lokaler och kommersiella fastigheter. Ateco erbjuder installatörskunderna ett heltäckande sortiment, från minsta kabelklammer till avancerade brandsensorer parallellt med hög kompetens och aktiv kundsupport. Bolaget driver också en aktiv produktutveckling inom det egna varumärket Viewtech.

 

logo alt 2

Cresto Group är samlingsnamnet på Divisionens affärsområde för höghöjdssäkerhet och räddning, och häri ingår ett flertal specialistbolag: Cresto Safety är en ledande europeisk aktör inom design, utveckling och tillverkning av fallskydds-, räddnings- och evakueringsutrustning, med egen fabrik i Slovakien. De nischade säljbolagen inom Cresto Alliance är lokalt ledande höjdsäkerhets- och räddningsspecialister i framför allt Norge, Sverige, UK och USA, med gemensam nämnare att de alla erbjuder  en unik kombination av utbildning, produkter och tjänster, baserat på kundernas specifika behov.

Cresto Group driver en aktiv tilläggsförvärvsagenda för att växa sin verksamhet inom nya nischer och gå in på nya marknader.

Guide är en ledande europeisk tillverkare av premium skydds- och arbetshandskar. Med hög närvaro hos slutanvändarna skapas djup förståelse för kundens behov och utmaningar. Utifrån den kunskapen driver Guide en aktiv och innovationsbaserad produktutvecklingsagenda med mål att bli ledande i Europa.

Safety and Industrial Signage Group är affärsområdet som förenar ledande nischbolag inom industriell arbetsmiljö- och säkerhetsskyltning och -märkning. Med djup kunskap om lagar, regler och förordningar tillsammans med patenterade produkter och egen produktion siktar företagen i affärsområdet på att ta ledande positioner på sina respektive marknader.

 

Skydda är Nordens ledande expert inom arbetsplatssäkerhet ur ett bredare perspektiv. Med över 40 års branscherfarenhet hjälper Skydda både återförsäljare och deras kunder att sälja och välja rätt personlig skyddsutrustning. Genom ett noga utvalt sortiment av produkter, tjänster och utbildning från ca 70 leverantörer bidrar Skydda till en effektiv, lönsam och säker arbetsdag. Skydda bedriver verksamhet i drygt 20 europeiska länder med egna säljbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och BeNeLux.

 

Zekler är uppstickaren inom avancerat tekniskt skydd kring huvudet, dvs öron-, ögon-, andnings- och huvudskydd. Zekler driver en aktiv innovationsagenda med målet att flytta fram positionerna kring komfort, säkerhet och prestanda i högkvalitativa skyddsprodukter kring huvudet. Bolaget är ett joint venture mellan Bergman & Beving och det svenska specialistföretaget Sundström Safety, som är en global aktör inom avancerad andningsskyddsutrustning.

 

CASE: Europas starkaste allians inom fallskydd och höghöjdssäkerhet 

Cresto Group samlar de lokalt nischade dotterbolagen på olika marknader under ett gemensamt paraply – Cresto Alliance – samtidigt som alla bolag behåller sin självständighet och sin identitet. Det nyskapande initiativet ska möjliggöra ännu bättre sammanhållning och vara skalbart när Cresto Group växer med nya förvärv.

Cresto Group har under de senaste åren vuxit kraftigt både organiskt och genom förvärv och är idag en mini-koncern inom Bergman & Beving med global närvaro. Cresto Group består av ett antal olika nischbolag inom fallskydd, höghöjdssäkerhet och räddningsutrustning, bland annat AAK Safety i Norge och Abtech Safety i England, utöver produktbolaget Cresto Safety

Cresto Groups lokala nischbolag har gemensamt att de levererar liknande helhetslösningar och verkar inom samma bransch, fast på olika geografiska marknader. För att utveckla samarbeten på ett ännu bättre sätt, samt för att samla go-to-market bolagen inom Cresto Group under en gemensam positionering och vision, har en allians formats. Cresto Alliance ska förstärka de tydliga samarbetsmöjligheterna mellan bolagen. Samtidigt förtydligas Cresto Safetys roll, dit all utveckling och tillverkning av de egna varumärkena Cresto och RESQ koncentreras.

Cresto Alliance gör att alla bolag i Cresto Group kan få nytta av varandra, utan att göra avkall på sinegen identitet och dotterbolagen fortsätter att agera under sina inarbetade respektive varumärken. Förtydligandet av de olika affärsmodellerna inom Cresto Group förväntas bidra till ökat fokus och fortsatt lönsamhetsförbättring samt förenkla integrering av nya bolagsförvärv.

Inom Cresto Alliance får bolagen komplettera varandra och samarbeta genom att dela kompetenser och resurser, vilket gör att kunskap sprids snabbare inom gruppen, något som i sin tur gör bolagen mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Tack vare att alla bolag behåller sina namn, varumärken och kulturella identiteter ökar både mångfald och perspektiv.

Cresto Alliance har fått ett varmt mottagande då det finns många fördelar med att samarbeta. Att samverka mellan bolagen, samtidigt som bolagen fortfarande har friheten att agera självständigt, skapar ett konkurrensmässigt försprång på marknaden.