“Vi har stora ambitioner att växa”

Intervju med Frank Hinrichsen, BVS

Ett stabilt bygge som har utnyttjat Bergman & Bevings kunnande på bästa möjliga sätt. BVS samarbete med Bergman & Beving ger starka synergieffekter och driver på bolagets tillväxt.

BVS tillverkar brandskyddsprodukter för byggsektorn, bland annat brandgardinerna Flammatex, brandspjäll och rökventilation. En nischmarknad där BVS är experter.

– Våra kunder känner sig trygga med att använda oss som leverantör och vi kan hjälpa våra kunder med svåra brandtekniska lösningar, säger Frank Hinrichsen.

När Bergman & Beving klev in som ägare fanns det många saker hos koncernen som BVS kunde få tillgång till. Bland annat kompetens för att hitta nya marknader och nya kunder. Några andra fördelar är att Bergman & Beving har ett starkt kunnande inom finansområdet och att BVS har fått fram synergieffekter genom att ta över produktionen av vissa produkter från ett annat Bergman & Beving-företag – Fireseal – i BVS fabrik i Ungern.

– Personligen tycker jag att det är väldigt intressant att ingå i en större koncern som är börsnoterad, säger Frank Hinrichsen.

Nu satsar BVS på att växa. Men till en början var inte tillväxtambitionerna inte riktigt lika starka, medger Frank Hinrichsen. I och med att Bergman & Beving blev huvudägare har det förändrats.

– Vi har stora ambitioner att växa, både organiskt och genom nyförvärv, säger Frank Hinrichsen.

Tillbaka till Möt våra entreprenörer