Den ledande nischleverantören av produktiva, säkra och hållbara lösningar

Vårt mål är att vara den ledande nischleverantören av produktiva, säkra och hållbara lösningar. Våra lösningar skall främja hållbar utveckling, öka säkerheten och förbättra produktiviteten för våra kunder. 

Vinsttillväxt på minst 15 procent och lönsamhet över 45 procent per år

Vi har satt upp finansiella mål, bland annat en genomsnittlig vinsttillväxt på minst 15 procent per år över en konjunkturcykel och en lönsamhet (resultat/rörelsekapital) på 45 procent. Dessa mål syftar till att generera kassaflöden som gör det möjligt för oss att finansiera organiska tillväxtinvesteringar, ge avkastning till våra ägare och växa genom företagsförvärv. Vår decentraliserade modell gör det möjligt för våra dotterbolag att utveckla sina egna mål, strategier och verksamhetsplaner baserat på deras potential, samtidigt som de följer överenskomna mål.

Vi tror att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft och att lönsamhet, värdeskapande och samhällsnytta ska gå hand i hand. Våra dotterbolag har satt upp mål om att ständigt utveckla nya lösningar och produkter mot en effektivare resursanvändning, inklusive materialval, logistiklösningar och ökad återanvändning och återvinning. 

Frihet, enkelhet, effektivitet och öppenhet 

På Bergman & Beving är våra värderingar och vår företagskultur en integrerad del av vår framgång. Vi är en decentraliserad organisation som ger våra anställda möjlighet att fatta beslut nära kunder och marknad. Vår förvaltningsmodell bygger på målstyrning och fyra kärnvärden: ansvar och frihet, enkelhet, effektivitet och öppenhet för förändring. Vi tror på att uppträda med integritet och uppfattas som goda förebilder, samtidigt som vi tar ansvar för hållbart värdeskapande.

100 års erfarenhet av att förvärva och utveckla hållbara, lönsamma företag

Vår strategi bygger på över 100 års erfarenhet av att förvärva och utveckla hållbara, lönsamma företag. Vi strävar efter att uppnå ledande positioner inom befintliga nischer genom organisk tillväxt och förvärv och inom nya nischer genom förvärv. Vår bolagsportfölj är inriktad på expansiva nischer inom industri- och byggsektorn där produktiva, säkra och hållbara lösningar efterfrågas. Vi prioriterar långsiktig tillväxt och har en decentraliserad förvaltningsmodell för att förvärva och utveckla hållbara, lönsamma bolag.

Bergman & Beving har en stark och nischad bolagsportfölj, där varje bolag strävar efter ledande positioner inom sina produktområden. Produkterna är inriktade på expansiva nischer inom industri- och byggsektorn där produktiva, säkra och hållbara lösningar efterfrågas. Vi bygger våra bolag långsiktigt med en decentraliserad förvaltningsmodell och förvärvar och utvecklar långsiktigt hållbara och lönsamma bolag.

Dessutom strävar vi efter att kombinera fördelarna med små, snabba organisationer med större företags professionalism, bredd och erfarenhet. Vår fokusmodell används för att balansera lönsamhet och vinsttillväxt, och vår decentraliserade förvaltningsmodell gör det möjligt för varje företag att utforma sina egna strategier och mål. Företag som är internationellt konkurrenskraftiga kan utvärdera organisk eller förvärvsdriven internationell expansion.

Historia av att skapa aktieägarvärde

Bergman & Beving grundades 1906 av Arvid Bergman och Fritz Beving. Trots utmaningar som två världskrig och konjunktursvängningar har bolaget stått sig genom tiderna och noterades på den svenska börsen 1976. Decentralisering och förvärv har alltid varit en viktig del av bolagets DNA, och i takt med att det vuxit genom åren har Bergman & Beving knoppat av flera framgångsrika bolag, bland annat Addtech och Lagercrantz Group 2001 och Momentum Group 2017 som nu är en del av börsbolaget Alligo. Idag är det totala värdet på de bolag som har rötter i Bergman & Beving närmare 100 miljarder kronor.