Om oss

0

Omsättning MSEK

0

EBITA MSEK

0

Medarbetare

0

Marknader

Förvärv och utveckling av ledande företag inom nischmarknader

Bergman & Beving är specialister på att förvärva och utveckla ledande företag inom nischmarknader som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorn. 

Vi är engagerade i långsiktigt ägande och strävar efter att skapa värde genom hållbar utveckling, tillväxt och lönsamhet. Våra lösningar riktar sig till industri- och byggföretag och syftar till att uppnå marknadsledande positioner inom deras respektive nischer. Norden är känd för sina innovativa lösningar inom områden som produktivitet, säkerhet och hållbarhet, och våra lösningar överensstämmer med dessa höga standarder. 

Vi strävar efter att förvärva bolag som passar vår affärsmodell och ser oss som en attraktiv köpare, inte bara vad gäller penningvärde, utan även genom vår värdeskapande "verktygslåda" av kompetens, erfarenhet och resurser – tillsammans med vår långsiktighet är de viktiga delar av vårt mervärde. 

Bergman & Beving, en bolagskoncern med en omsättning på cirka 5 miljarder kronor och cirka 1 300 anställda, erbjuder ett brett utbud av starka nischlösningar. Även om vår huvudmarknad är Norden har vi en närvaro på över 5 000 försäljningsställen och distributörer i 25 länder. Vår koncern är indelad i tre divisioner: Building Materials, Workplace Safety och Tools & Consumables. Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi fokuserar på att förvärva lönsamma, marknadsledande bolag inom nischområden.

 

Divisioner

Divisioner

Bergman & Bevings koncernens dotterbolag är organiserade i tre divisioner baserade på likheter i nischer, segment och produkter.

Läs mer

Divisioner

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet