Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Den ska dessutom och med utgångspunkt från en omvärldsanalys fatta beslut i strategiska frågor.

JÖRGEN WIGH

JÖRGEN WIGH

FREDRIK BÖRJESSON

FREDRIK BÖRJESSON

CHARLOTTE HANSSON

CHARLOTTE HANSSON

HENRIK HEDELIUS

HENRIK HEDELIUS

MALIN NORDESJÖ

MALIN NORDESJÖ

NIKLAS STENBERG

NIKLAS STENBERG

MIKAEL LINDBLOM

MIKAEL LINDBLOM

JÖRGEN BENGTSSON

JÖRGEN BENGTSSON