Förvärv

Shaping great companies since 1906

Vi har medvetet byggt vår organisation helt kring dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala". Vi kombinerar fördelarna med liten och stor verksamhet.

Vi fokuserar på långsiktiga mål och strategi. Vår filosofi är att lämna operativa frågor och taktik till företagens ledningsgrupper. Ni bör dock inte förvänta er status quo eller brist på engagemang från oss. Istället har vi en 100-årig historia av att stödja företag med att lyfta till nästa nivå. Bergman & Beving deltar aktivt i styrelsearbetet för att säkerställa att ni får rätt stöd och resurser för att driva företaget på ett effektivt, ansvarstagande och säkert sätt. 

Forskning visar att företag med 10–49 anställda upplever större tillväxthinder på grund av ökad komplexitet, brist på resurser och budgetbegränsningar¹.

Vår verktygslåda för värdeskapande

Vår expertis fokuserar på att hjälpa våra företag att övervinna dessa tillväxthinder. Vi har dock inte ett och samma recept för detta varje gång. Istället har vi utvecklat en verktygslåda för värdeskapande, byggd på sju distinkta stödverktyg, som gör det möjligt för våra företag att arbeta med ett skräddarsytt tillvägagångssätt.   

1. Professionell styrning
Er styrelse kommer att ha lång erfarenhet och relevant sektor-/ branscherfarenhet. Våra företag tar fram en affärsplan med mål som vi är överens om, men det är upp till företagen själva att bestämma hur de ska nå målen. Vi arbetar inte med budgetar, utan årliga mål med fokus på resultat och lönsamhet. Verktyg som "Fokusmodellen" kommer att förbättra ditt strategiska fokus.

2. "Direktinjicering" av funktionell expertis
Våra företags funktionella expertis är ibland knapp. För att undanröja denna barriär säkerställer vi att våra företag har tillgång till funktionella experter inom många olika funktionsområden, något vi kallar "direktinjicering" inom t.ex. prissättning, marknadsföring, export och digitalisering.

3. Tillgång till fördelar från en storskalig verksamhet på ditt företag
Vi har servicecenter inom Bergman & Beving där ni efter eget gottfinnande kan outsourca funktioner som redovisning, IT och logistik. Ni kan dra nytta av omfattningen och bredden av tjänster i dessa funktioner, vilket ökar kvaliteten och minskar kostnaderna.

4. Högklassigt förvärvsstöd
Att göra tilläggsförvärv kan vara utmanande om ni har begränsad erfarenhet. Vi hjälper till att undanröja denna barriär genom att tillhandahålla erfarenhet och resurser i alla aspekter av förvärvsprocessen.

5. Stöd för internationalisering
Att etablera närvaro i nya geografiska områden kan vara tidskrävande och kostsamt. För att möta detta har Bergman & Beving nav på nyckelmarknader runt om i världen som erbjuder möjligheter att nyttja befintliga företag med fullt backoffice. Detta gör att ni snabbt kan etablera ditt företag i ett nytt land till en låg kostnad och risk.

6. Förbättra människors utveckling och motivation
Strategi och genomförande handlar om människor och vårt "Bergman & Beving University" utvecklar människor. 

7. Dela erfarenheter inom koncernen
Vi arrangerar forum där VDar träffas informellt, vilket ger alla ett extra bollplank och möjlighet att dela erfarenheter. 

Divisioner

Divisioner

Bergman & Bevings koncernens dotterbolag är organiserade i tre divisioner baserade på likheter i nischer, segment och produkter.

Läs mer

Divisioner

Investerare

Investerare

Vårt mål är att ha en öppen och kontinuerlig dialog med nuvarande och potentiella aktieägare samt med kapitalmarknaden i stort.

Läs mer

Investerare

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet