Hållbarhetsrapport

Bergman & Beving har upprättat en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022/2023 och denna omfattar moderbolaget Bergman & Beving AB (publ) organisationsnummer 556034-8590 och dess dotterbolag. Bergman & Beving står för ett hållbart företagande, där vi aktivt arbetar för att begränsa våra verksamheters inverkan på miljön och på så sätt bidrar vi samtidigt till att skapa långsiktigt värde för både samhälle och våra aktieägare. Vårt arbete för att uppnå detta presenteras i denna hållbarhetsrapport. Styrelsen har vid undertecknandet av årsredovisningen för 2022/2023 även undertecknat hållbarhetsrapporten.


 

Bergman & Beving Hållbarhetsredovisning 2022/2023