Shaping great companies since 1906

Senaste rapporten

Se våra senaste finansiella rapporter
& presentationer

Läs mer

Kursutveckling

Se den historiska utvecklingen av Bergman & Bevings aktie

Läs mer om vår aktie här

Aktiekurs

SEK ( %)

uppdaterad

Pressmeddelanden

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2023 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om...

Läs mer

Bergman & Beving förvärvar Sandbergs

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Sandbergs i Jämtland AB. Bolaget är en nischad leverantör av...

Läs mer

Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 24 augusti 2023

Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat...

Läs mer

Våra bolag

Våra bolag

Bergman & Bevings-koncernens dotterbolag är organiserade i tre divisioner baserat på likheter i nischer, segment och produkter.

Läs mer

Våra bolag

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Vår historia

Vår historia

100 års erfarenhet av att förvärva och utveckla hållbara, lönsamma företag.

Läs mer

Vår historia