Visselblåsartjänst

Bergman & Beving strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Vår framgång bygger därför på ett antal etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår Uppförandekod.

Våra intressenter, såväl internt som externt, har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer. I syfte att underlätta arbetet med att fånga upp dessa avvikelser har styrelsen i Bergman & Beving AB implementerat en s.k. visselblåsartjänst. Visselblåsartjänsten erbjuder en möjlighet att anonymt rapportera misstankar om oegentligheter och är viktig för att minska risker samt främja hög affärsetik och därmed upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet.

Du når Bergman & Beving Visselblåsartjänst här.

För mer information om Visselblåsartjänsten – Frågor & svar.
Tillbaka till Hållbarhet