Styrmodell

Grunden till koncernens hållbarhetsarbete är våra värderingar och vår företagskultur. B&Bs värderingar och företagskultur grundar sig i ett genuint entreprenörskap. Vi arbetar innovativt för att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden och bygga relationer. Vi sammanfattar vår värdegrund med nyckelord som ansvar och frihet, enkelhet, effektivitet, och öppenhet och förändringsvilja.

Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man översätta detta till att vi leds vi av tre principer:

• Ansvarsfullhet – vi exkluderar det olämpliga

• Långsiktighet – vi inkluderar det essentiella

• Lösningsfokus – vi prioriterar det betydelsefulla efter väsentlighet och allvarlighetsgrad.


Tillbaka till Hållbarhet