Revisorer 
Deloitte AB

Huvudansvarig revisor:

Andreas Frountzos 
Auktoriserad revisor

Deloitte AB valdes till revisor på årsstämman 2023 och Andreas Frountzos är huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2023.