Incitamentsprogram

Bergman & Beving har fyra utestående incitamentsprogram riktade till ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen.

I 2023 års program förvärvade cirka 20 ledningspersoner sammanlagt 250 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 181,10 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 9 september 2026 till och med den 4 juni 2027.

I 2022 års program förvärvade ca 20 ledningspersoner sammanlagt 210 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 106,10 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 9 september 2025 till och med den 5 juni 2026.

I 2021 års program förvärvade cirka 20 ledningspersoner sammanlagt 178 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 197,30 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 16 september 2024 till och med den 12 juni 2025.

I 2020 års program förvärvade 23 ledningspersoner sammanlagt 244 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 99,50 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024.