Core Solutions

Denna division levererar viktiga produkter och tjänster som förbättrar produktiviteten och kvaliteten inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Divisionens diversifierade affärsportfölj består av marknadsledande bolag som verkar i branscher där produktprestanda och regelefterlevnad är avgörande och där den bästa lösningen vinner. Divisionen har ett tydligt affärs- och kundfokus för att alltid leverera de mest effektiva, säkra och hållbara lösningarna. Tillsammans med en framåtblickande produktstrategi, rigorösa kvalitetskontrollåtgärder och ett starkt engagemang för att arbeta hållbart i alla aspekter är divisionen fast besluten att generera solid tillväxt och lönsamhet.

Kontakt
Mats Gullbrandsson
Divisionschef
mats.gullbrandsson@bb.se
+46 (0)73 440 84 88

Våra bolag

Core Solutions

BVS är en norsk expert på lösningar mot okontrollerad brand i offentlig miljö. De designar, tillverkar och distribuerar livräddande produkter. Oavsett om kunden behöver inspektionsluckor, rökluckor eller ett automatiskt brandgardinssystem installerat så har BVS vad de behöver.

 

Elkington är ledande inom mark- och golvluckor i Sverige, och erbjuder även närliggande produkter som vägg- och takluckor.  Kunder är framför allt byggbolag som levererar till projekt inom infrastruktur och kommersiella lokaler.

 

logo alt

ESSVE är den nordiska marknadsledaren inom skruv och infästningsteknik. ESSVE har en lång tradition av att utveckla nya, innovativa produkter tillsammans med professionella hantverkare. ESSVEs ledande position inom byggbranschen är resultatet av deras kärnfilosofi: Innovation genom insikter om deras kunders behov och beteenden. Varje dag säljs över 5 miljoner ESSVE-skruvar.

 

Fastit hjälper globala företag in i den nya eran av infästningar med innovativa lösningar för lätta och blandade material. Det svenska teamet hjälper kunderna att förbättra och öka lönsamheten genom ett nära samarbete för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten och minimera avbrott i produktionslinjen.

logo alt 2

FireSeal är en svensk expert på passiva säkerhetsprodukter som erbjuder mjuka brandtätningssystem för genomföring av rör och kablar inom marin-, offshore- och byggsektorn. Bolaget grundades för över 40 år sedan för att utföra ett uppdrag från den svenska regeringen – att utveckla ett system för brandtätning av Sveriges kärnkraftverk. Med utgångspunkt i detta banbrytande arbete har FireSeal utvecklat en framgångsrik verksamhet i Asien, USA samt Norden, där FireSeal är marknadsledande inom mjuka brandtätningslösningar.

H&H är en finsk leverantör av bandade infästningsprodukter under eget varumärke med kompletterande produkter och maskiner. H&H har en stark position med ett väletablerat nätverk av återförsäljare i Finland.

 

Itaab är den marknadsledande tillverkaren och leverantören av metallundertak i Sverige, känd som en flexibel aktör med högsta kvalitet i design och utförande. Kunder är framförallt takinstallatörer för nybyggnation och renoveringar av främst samhällsfastigheter.

KGC är marknadsledare i Sverige inom verktyg för murning, putsning och plattsättning, vars expertis härrör från deras långa hantverksbakgrund. Bolaget utvecklar, designar och erbjuder ett noggrant utvalt sortiment av ergonomiska plattsättnings-, murnings-, putsnings- och betongverktyg.

Kiilax är Finlands största tillverkare av träkil. Bolaget tillverkar och säljer sedan starten för 30 år sedan främst egna produkter till byggmarknaden, innefattande bland annat Kiilax patenterade inspektionsluckor och plywoodbaserade produkter.

Spraylat International Limited tillverkar och säljer tillfällig skyddsbeläggning för fönsterytor som primärt används under nybyggnation och renoveringar. Bolaget är marknadsledande i Storbritannien och har försäljning runtom i världen.

 

CASE: Kiilax ska fortsätta växa - från Finland till resten av Norden

Med stark tillväxt och god lönsamhet har byggmaterialbolaget Kiilax blivit ett namn att räkna med i sitt hemland Finland. Genom Bergman & Bevings förvärv av Kiilax ska tillväxtresan fortsätta, från Joensuu till fler delar av Norden.

Kiilax är baserat i Joensuu i östra Finland där bolaget i 30 år har tillverkat olika produkter till i huvudsak byggbranschen. Företaget har från starten jobbat med bearbetning av plywood och andra trämaterial i sin egen produktionsanläggning, som vid tillverkning av exempelvis träkilar. Kiilax betyder just “träkil” på finska.
I Finland är Kiilax även stort inom inspektions- luckor där bolaget har patent på två olika typer av skruvlösa infästningar som är snabba att installera. Luckorna är koldioxidneutrala och finns även som brandluckor.
Kiilax har haft en stark tillväxt på cirka 40 procent de två senaste åren med en mycket god lönsamhet, vilket ledde till att Bergman & Beving fick upp ögonen för bolaget och inledde en dialog om förvärv.

– Kiilax är ett väldigt välskött och lönsamt bolag med fina nyckeltal samt har en stark marknads- position inom sina segment. Bolagets ledning
är mycket erfaren och driven och kvarstår med ett 25-procentigt ägande i bolaget, säger Mats Gullbrandsson, Divisionschef Building Materials på Bergman & Beving.

Alla Kiilax produkter tillverkas i Finland, antingen i egen fabrik eller hos underleverantörer i närheten av Joensuu. Det minskar risken för leveransstörningar och stora lager samt är mer miljösmart. Strategin framöver är att fortsätta växa på hemmamarknaden i Finland, men även ta sig in på nya geografiska marknader med bibehållen lönsamhet.

– Kiilax har potentialen att bredda sin verksamhet till både Sverige och Norge och det finns flera vägar att gå när de tillhör Bergman & Beving, säger Mats Gullbrandsson.