Vi vill hålla det enkelt

Våra bolag bedriver sin verksamhet med en hög grad av oberoende. Vi tror att detta är grunden för att behålla en entreprenörsanda. Detta medger en hög grad av frihet under ansvar för varje dotterbolags ledningsgrupp, och en modell där affärsbeslut kan fattas nära kunderna och marknaderna. Vi påtvingar inte våra bolag synergier, istället uppmärksammar vi bolagen om potentiella synergimöjligheter, men överlåter åt bolagen själva att bestämma vilka de ska driva. 

De bolag vi förvärvar har bevisade resultat på sin marknad. Vi tycker dock inte att du kan unna dig lyxen att vara passiv och statisk. Vi tror generellt inte att företag mår bra av alltför stora och plötsliga ändringar utan föredrar en stegvis utveckling för att bygga solida, hållbara företag. Det finns många företag som köper industriföretag, men det finns flera anledningar till att välja att sälja sin verksamhet till Bergman & Beving. 

Vi har redan pekat på några fördelar med Bergman & Beving i transaktionsprocessen. Men det som verkligen betyder något är vad som händer med företagen efter att affären genomförts. 

Vi sammanfattar vår modell i tre punkter:

§ Decentraliserat ansvar 

§ Köp och behåll 

§ Kultur

Decentraliserat ansvar

Vi har en decentraliserad struktur och försöker akta oss från att ta över den dagliga driften av våra företag. Vi anser att affärsbeslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Våra företag arbetar med en stor grad av autonomi i alla frågor som rör att driva sina verksamheter. De ramar vi sätter från centralt håll är rapportering, målsättningsmetodik och resultatmål. Men utifrån det ramverket är det upp till företagens enskilda chefer att driva sina företag så gott de kan och med fullt ansvar.

"Jag tror att vår största konkurrensfördel är hur vi är uppbyggda. Affärsbesluten fattas av begåvade människor som vet mer om sin verksamhet än jag någonsin kommer att veta. De blir väldigt hängivna företagen och driver företagen som om de vore deras egna."

 – Magnus Söderlind VD Bergman & Beving

Köp och behåll

Vi strävar efter att vara ett bra permanent hem för företag som går med i familjen Bergman & Beving. Som långsiktiga ägare bryr vi oss djupt om det långsiktiga välbefinnandet hos våra företags anställda och kunder. Affärsbeslut fattas av företagen. Men i dagens värld måste ett företag göra mycket mer än att fatta affärsbeslut. För sådana situationer har Bergman & Beving en gedigen erfarenhet med en beprövad verktygslåda för att stödja företag i deras utveckling. Samtliga medlemmar i ledningsgruppen har gedigen operativ erfarenhet av att utveckla bolag operativt och mångårig erfarenhet av företagsutveckling genom styrelsearbete. 

Kultur

Bergman & Beving har genom åren utvecklat en företagskultur som bygger på vissa värderingar. Generellt sett tror vi på att frigöra medarbetarnas drivkrafter och energi. Vi har en decentraliserad organisationsmodell och en entreprenörsdriven kultur där strategiska och operativa beslut fattas nära kunden. 

Vi tror att företag bäst hanteras av en ledning med hög förståelse för verksamheten, produktutbudet och kundernas processer. Därför vill vi se affärsdrivna entreprenörer som tar fullt ansvar och utvecklar företaget med frihet och enkelhet och som bejakar behovet av hållbarhet och människors lika värde. 

Med tanke på vårt fokus på nischade industriverksamheter stöter många av våra bolag på liknande problem och möjligheter. Som en följd av detta lägger vi en hel del vikt vid att dela våra erfarenheter mellan bolagen i Bergman & Beving-familjen.

Tillbaka till förvärv