Vad vi söker

Förvärv är en hörnsten i hur vi genererar långsiktig tillväxt i såväl vinst som aktieägarvärde. Vi har en gedigen erfarenhet och meritlista av förvärv. Faktum är att Bergman & Beving är en av de ursprungliga skandinaviska serieförvärvarna och har varit trogna till modellen i mer än 100 år, både i dagens Bergman & Beving och inom koncernens avknoppningar. 

Vi gillar företag, gärna ledande, med expansionspotential inom en växande nisch inom industri- eller byggsektorn. Vidare gynnar vi välskötta bolag med dokumenterad erfarenhet av att generera goda resultat och starka kassaflöden, dvs. oftast inte omorganiseringar eller start-up bolag. För att möjliggöra ett produktivt arbetsklimat föredrar vi företag med ett ledarskapsteam baserat i norra Europa.  Vår ambition är att hjälpa företag att nå sin fulla potential.


 

Attraktiv nisch: en idealisk nisch är (i) begränsad i storlek, (ii) föremål för höga inträdesbarriärer, (iii) föremål för stabil tillväxt över tid och (iv) hållbar ur ett ESG-perspektiv.

Nr 1 eller 2 inom nischen: företagen bör ha en marknadsledande position i sin valda nisch.

Små eller medelstora: idealstorlek är företag med en omsättning på 5–20 MEUR.

Utmärkta finansiella resultat: dokumenterade resultat med EBIT-marginaler i intervallet 15 % eller mer, god avkastning på använt kapital och en stabil tillväxt.

Begränsade operativa risker: Begränsat beroende av enskilda medarbetare, kunder eller leverantörer.

Huvudkontor i norra Europa: vi är ett nordiskt företag med en decentraliserad styrmodell. För att underlätta samarbetet har vi valt att begränsa vår geografiska räckvidd till länder med liknande affärskultur, och därför fokusera på företag som drivs från norra Europa. Försäljningen kan naturligtvis ske även i andra geografiska områden.

"Våra företag är alltid intresserade av att bygga relationer med potentiella säljare som vill se sin verksamhet blomstra på lång sikt. Vi vill bevara entreprenörskapet i förvärvade bolag samtidigt som vi skapar positiva synergier genom att integrera ytterligare förvärv inom samma nisch." 

– Martin Lundberg, chefsjurist / M&A på Bergman & Beving 

Vår utgångspunkt

När vi förvärvar välskötta bolag har vi mottot "if it ain't broken don't fix it". Vi erbjuder en evolution snarare än en revolution, vilket vanligtvis innebär att vi:

  • fortsätter driva företaget på ett liknande sätt som hittills.
  • behåller profil, företagsnamn och plats(er).
  • utvecklar organisationen utifrån befintliga medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.
  • behåller nuvarande väl fungerande processer och system, inklusive IT-system.
  • inte tvingar fram synergier med koncernbolag, utan istället informerar om synergimöjligheter.

Ett typiskt förvärvsscenario för oss är att hitta en ledande aktör inom en intressant nisch och förvärva det bolaget, för att sedan fortsätta bygga en mer solid position inom den nischen genom att förvärva andra framgångsrika bolag inom samma eller relaterade nischer. Vi kallar det den Nordiska fästningen.

Matchar vi? Kontakta oss gärna för en öppen dialog om en eventuell framtid tillsammans.

Martin Lundberg
Chefsjurist / M&A
martin.lundberg@bb.se
+46 709 188 146

Tillbaka till förvärv