Vi hanterar förvärven internt

Det finns många förvärvare där ute. Med vår historia som sträcker sig tillbaka till 1906 har vi funnits längre än de flesta av dem. Vi skulle vilja säga att förvärv ligger i vårt företags-DNA. 

Några av våra lärdomar genom åren är: 

Håll det enkelt: vi försöker fokusera på det som är viktigt. Därför gör vi i allmänhet begränsade due diligence-processer och fokuserar på huvudfrågor. Vi försöker inte heller uppfinna hjulet igen. Vi håller oss till etablerade affärsstrukturer och metoder som har visat sig fungera i många decennier. Vidare betalar vi alltid kontant och finansieringen av förvärven är säkrad innan vi går in i en process, så vi lägger inga skulder på de bolag vi förvärvar.

Hantera affären internt: vi anser att det är avgörande att vår eldsjäl och det inblandade affärsteamet är samma personer som kommer att arbeta med företaget efter förvärvet. Av dessa skäl anlitar vi väldigt sällan externa konsulter. 

Genomför affären: när vi ser en logik för en affär håller vi ett högt tempo för att genomföra affären. Alla inblandade från vår sida – från den första personen som tar kontakt och hela vägen upp till vår styrelse – har en gedigen erfarenhet av förvärv, något som skapar en stark grund för en smidig och professionell process med Bergman & Beving.  

Även om alla fall är unika är processen i stort densamma.

Eftersom förvärv ligger i vårt DNA vill vi alltid utöka vår koncern med förvärv som uppfyller våra investeringskriterier. Om du vill ha närmare vägledning om våra investeringskriterier är du välkommen att kontakta Martin Lundberg, förvärvsansvarig.

Vi har "önskelistor" över bolag som vi tror skulle passa bra in i Bergman & Beving-familjen och försöker hålla kontakten med dessa bolag då och då. Detta är också ett sätt att se till att vi kommer att vara på entreprenörens "radarskärm" när denne blir intresserad av att genomföra en försäljningsprocess.

Parallellt håller vi nära kontakt med över 100 företagsrådgivare och företagsmäklare. Vi får dagligen förslag på nya möjliga förvärv.

Vi har egentligen ingen preferens när det gäller att arbeta direkt med företag eller via företagsmäklare. Vi har goda erfarenheter av båda sätten.

Tillbaka till Förvärv