Primär typografi

Vår primära typografifamilj är Maison Neue. Den används för vår webbsida, rapporter, annonser, sociala medier och trycksaker. Vi använder oss av tre olika versioner (med kursiva alternativ).

Maison Neue Bold används för att förmedla viktiga varumärkesbudskap och rubriker.

Maison Neue Book används främst digitalt i taglines och knappar.

Maison Neue Light används för längre redaktionell text och citatutdrag.
Maison Neue - typografi för webb/trycksaker/rapporter

Sekundär typografi

Vår sekundära typsnittsfamilj, ett så kallat "fallback"-typsnitt, heter Grandview. Den är universell och finns som standard i Microsoft Office-programmen. Används främst för kontorsmallar (PowerPoint, Word) och e-post. Använd alltid Grandview för delade projektfiler.Grandview - typografi för dokumentation