1906

Bolaget grundas

1976

Bergman & Beving noteras på Stockholmsbörsen

2001

I syfte att renodla verksamheten delas koncernen upp i tre fristående, börsnoterade, delar: Bergman & Beving, Addtech och Lagercrantz Group.

Lagencrantz

21 BN

Addtech

46 BN

Spin off - AddLife

21 BN

2017

B&B TOOLS delas upp i två separata börsnoterade bolag, Bergman & Beving och Momentum Group.

Momentum Group

3 BN

2021
 Momentum Group acquires Swedol and form Alligo in 2021

4.1 BN

Spin off - Momentum Group

1.5 BN

2020

Divisionerna Building 
Materials, Workplace Safety och 
Tools & Consumables grundades

Divisioner

Divisioner

Bergman & Bevings koncernens dotterbolag är organiserade i tre divisioner baserade på likheter i nischer, segment och produkter.

Läs mer

Divisioner

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet