Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 29 augusti 2024

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”Bolaget” eller ”Bergman & Beving”), kallas härmed till årsstämma den 29 augusti 2024 klockan 16:00 på IVA Konferenscenter, Grev...

Bergman & Bevings Delårsrapport 1 april – 30 juni 2024

Första kvartalet (1 april-30 juni 2024)Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 253 MSEK (1 228).Resultatet (EBITA) ökade med 13 procent till 119 MSEK (105) och EBITA-marginalen stärktes till 9,5...

Bergman & Bevings årsredovisning för 2023/2024 offentliggjord

Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2023-31 mars 2024 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida.Årsredovisningen kan laddas ner i pdf-format och den...

Inbjudan till presentation av Bergman & Bevings delårsrapport den 16 juli 2024 kl 09.00

Välkommen till Bergman & Bevings webbsändning med anledning av delårsrapporten för första kvartalet den 16 juli kl 09.00, presenterad av Magnus Söderlind (VD) och Peter Schön (CFO). Presentationen är...

Bergman & Beving förvärvar Spraylat

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Spraylat International Limited. Företaget tillverkar och säljer tillfällig skyddsbeläggning för fönsterytor som primärt används under...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 42

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet