Investerare

Senaste rapporten

Se våra senaste rapporter
& presentationer

Läs mer

Pressmeddelanden

Bergman & Bevings årsredovisning för 2023/2024 offentliggjord

Läs mer

Kommande evenemang

Delårsrapport 1 april-30 juni 2024

Se kalendern

Investerare

Dessa sidor vänder sig främst till dig som är eller överväger att bli aktieägare i Bergman & Beving eller som av andra skäl följer vår utveckling. Här finns information om:

  • Aktiekursutveckling, större aktieägare, personer med insynsställning m.m.
  • Finansiella rapporter
  • Aktuellt årskalendarium
  • Analytiker som följer Bergman & Beving
  • Här finns också möjlighet att prenumerera på information från oss

Vi hoppas att en öppen och kontinuerlig dialog med våra nuvarande och potentiella aktieägare, liksom kapitalmarknaden i övrigt, skall underlätta för marknaden att göra en korrekt värdering av vår aktie. Vår förhoppning är att aktien skall upplevas som ett konkurrenskraftigt placeringsalternativ.

För mer information om Investor relations, vänligen kontakta:

Peter Schön
CFO 
peter.schon@bb.se
+46 703 398 999

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Prenumeration på nyheter

Om oss

Om oss

Bergman & Beving är specialiserat på att förvärva och utveckla ledande företag inom nischmarknader som tillhandahåller produktiva, säkra och...

Läs mer

Om oss

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet