Aktieinformation

Aktiestruktur

Totalt antal aktier uppgår till 27 436 416 stycken. Alla aktier har lika rätt till andel i Bergman & Beving AB:s tillgångar och resultat. Bolagets A-aktier har tio röster vardera och B-aktierna en röst vardera. Omvandlingsförbehåll i bolagsordningen tillåter omvandling av A-aktie till B-aktie. Styrelsen har inget bemyndigande att besluta om nyemission.

Marknadsnotering

Bergman & Bevings B-aktie introducerades på Stockholmsbörsen 1976 och noterades på A–listan 1984. Aktien är idag noterad på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm under sektorn Industri. Aktien handlas under symbolen BERG B.