Workplace Safety

Divisionen Workplace Safety fokuserar främst på personlig skyddsutrustning och är specialiserad på produktinnovation, utbildning och affärsutveckling. Divisionen omfattar sex multidisciplinära affärsenheter: Arbesko, Cresto Group, SIS Group, Guide Gloves, Skydda Group och Zekler Safety. Enheternas varumärken är specialiserade inom olika nischer. Tillsammans erbjuder de en heltäckande lösning av skyddsprodukter och tjänster, och de förenas alla under en gemensam vision – en värld där alla är säkra och friska på jobbet. Egna produkter utgör 73 procent av divisionens totala omsättning.

Kontakt
Fredrik Valentin
Divisionschef
fredrik.valentin@bb.se
+46 (0) 70 282 34 12

 

Våra bolag

Workplace Safety

logo alt

Arbesko startade som en av Sveriges första partiskomakare  och är idag ett marknadsledande företag med försäljning både i och utanför Norden. Arbesko har producerat skyddsskor och yrkesskor av högsta kvalitet sedan 1839. Tillverkningen sker i Sveriges enda skyddsskofabrik – Arbesko Skofabrik i Kumla.

 

logo alt 2

Cresto Group är en av de ledande europeiska specialisterna inom fallskydd- och räddningslösningar. Gruppen är indelad i två affärsområden, produktbolaget och säljbolagen. Produktbolaget "Cresto Safety" designar, utvecklar, tillverkar och säljer både fallskyddsprodukter samt räddnings- och evakueringsutrustning. Säljbolagen är lokalt ledande höjdsäkerhets- och räddningsspecialister. De erbjuder alla en unik kombination av utbildning, produkter och tjänster, baserat på kundernas specifika behov.

Guide är en av de ledande europeiska specialisterna inom skydds- och arbetshandskar. De utvecklar unika handskar för yrkesanvändare genom att med hög närvaro hos industriföretag dela med sig av sin kompetens, för att skydda och förbättra prestandan hos arbetarna i syfte att minska sjukfrånvaron.

SIS Group förvärvar och utvecklar företag inom industriell arbetsmiljö- och säkerhetsskyltning. Med djup kunskap om regler för säkerhetsskyltning och produktion siktar företagen på ledande positioner på sina respektive marknader.

 

Skydda Group är Nordens ledande expert inom arbetsplatssäkerhet och hjälper återförsäljare att sälja mer personlig skyddsutrustning genom djup kunskap och expertis inom säkerhet för slutanvändare. De tillhandahåller produkter, lösningar och utbildning för att hjälpa slutanvändare att minska kostnaderna och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

 

Zekler är ett bolag inom tekniska skydd som utvecklar högkvalitativa öron-, ögon-, andnings- och huvudskydd. Zekler Safetys innovativa hörselskydd kommer snart att omdefiniera tekniskt skydd. Bolaget är det enda joint venture-bolaget inom Bergman & Beving, där det globala svenska andningsskyddsföretaget Sundström Safety är delägare.

Ateco är en ledande aktör på den svenska marknaden för brandlarmsystem. Med sitt breda utbud erbjuder man ett fabrikatsoberoende heltäckande sortiment från minsta kabelklammer till avancerade brandlarmsystem. Genom dotterbolaget Viewtech erbjuder man även egenutvecklade- och producerade produkter.

 

 

CASE: Nu skapas Europas starkaste allians inom fallskydd 

Cresto Group samlar dotterbolagen under ett gemensamt paraply – Cresto Alliance – samtidigt som alla bolag behåller sin självständighet och sin identitet. Det nyskapande initiativet ska möjliggöra ännu bättre sammanhållning inom koncernen när Cresto Group växer med förvärv.

Cresto Group har under de senaste åren vuxit kraftigt både organiskt och genom förvärv och är idag en koncern med global närvaro. Cresto Group består av ett antal olika nischbolag inom fallskydd och räddningsutrustning, bland annat AAK Safety i Norge och Abtech Safety i England.

Cresto Groups bolag har gemensamt att de levererar liknande helhetslösningar och verkar inom samma bransch. För att utveckla samarbeten på ett ännu bättre sätt, samt för att samla Cresto Group under en gemensam positionering och vision, har en allians formats. Cresto Alliance ska förstärka de tydliga samarbetsmöjligheterna mellan bolagen. Samtidigt etableras Cresto Safety dit all utveckling och tillverkning av de egna varumärkena Cresto och RESQ koncentreras.

Cresto Alliance gör att alla bolag i Cresto Group kan få nytta av varandra, utan att göra avkall på sin egen identitet och dotterbolagen fortsätter att agera under sina inarbetade varumärken.Förtydligande av de olika affärsmodellerna inom Cresto Group förväntas bidra till ökat fokus och fortsatt lönsamhetsförbättring samt förenkla integrering av nya bolagsförvärv.

Inom Cresto Alliance får bolagen komplettera varandra och samarbeta genom att dela kompetenser och resurser, vilket gör att kunskap sprids snabbare inom gruppen, något som i sin tur gör bolagen mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Tack vare att alla bolag behåller sina namn, varumärken och kulturella identiteter ökar både mångfald och perspektiv.

Cresto Alliance har fått ett varmt mottagande då det finns många fördelar med att samarbeta. Att samverka mellan bolagen, samtidigt som bolagen fortfarande har friheten att agera självständigt, skapar ett konkurrensmässigt försprång på marknaden.