Workplace Safety

Divisionen Workplace Safety fokuserar främst på personlig skyddsutrustning och är specialiserad på produktinnovation, utbildning och affärsutveckling. Divisionen omfattar sex multidisciplinära affärsenheter: Arbesko, Cresto Group, SIS Group, Guide Gloves, Skydda Group och Zekler Safety. Enheternas varumärken är specialiserade inom olika nischer. Tillsammans erbjuder de en heltäckande lösning av skyddsprodukter och tjänster, och de förenas alla under en gemensam vision – en värld där alla är säkra och friska på jobbet. Egna produkter utgör 67 procent av divisionens totala omsättning.

Kontakt
Fredrik Valentin
Divisionschef
fredrik.valentin@bb.se
+46 (0) 70 282 34 12

 

Våra bolag

Workplace Safety
logo alt

Arbesko startade som en av Sveriges första partiskomakare  och är idag ett marknadsledande företag med försäljning både i och utanför Norden. Arbesko har producerat skyddsskor och yrkesskor av högsta kvalitet sedan 1839. Tillverkningen sker i Sveriges enda skyddsskofabrik – Arbesko Skofabrik i Kumla.

 

logo alt 2

Cresto Group är en av de ledande europeiska specialisterna inom fallskydd- och räddningslösningar. Gruppen är indelad i två affärsområden, produktbolaget och säljbolagen. Produktbolaget "Cresto Safety" designar, utvecklar, tillverkar och säljer både fallskyddsprodukter samt räddnings- och evakueringsutrustning. Säljbolagen är lokalt ledande höjdsäkerhets- och räddningsspecialister. De erbjuder alla en unik kombination av utbildning, produkter och tjänster, baserat på kundernas specifika behov.

Guide är en av de ledande europeiska specialisterna inom skydds- och arbetshandskar. De utvecklar unika handskar för yrkesanvändare genom att med hög närvaro hos industriföretag dela med sig av sin kompetens, för att skydda och förbättra prestandan hos arbetarna i syfte att minska sjukfrånvaron.

SIS Group förvärvar och utvecklar företag inom industriell arbetsmiljö- och säkerhetsskyltning. Med djup kunskap om regler för säkerhetsskyltning och produktion siktar företagen på ledande positioner på sina respektive marknader.

 

Skydda Group är Nordens ledande expert inom arbetsplatssäkerhet och hjälper återförsäljare att sälja mer personlig skyddsutrustning genom djup kunskap och expertis inom säkerhet för slutanvändare. De tillhandahåller produkter, lösningar och utbildning för att hjälpa slutanvändare att minska kostnaderna och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

 

Zekler är ett bolag inom tekniska skydd som utvecklar högkvalitativa öron-, ögon-, andnings- och huvudskydd. Zekler Safetys innovativa hörselskydd kommer snart att omdefiniera tekniskt skydd. Bolaget är det enda joint venture-bolaget inom Bergman & Beving, där det globala svenska andningsskyddsföretaget Sundström Safety är delägare.

 

CASE: Nästa generation färgefterlysande skylt


Ett av affärsområdet SIS Groups flaggskeppsprodukter inom arbetsmiljöskyltar är de patenterade Supernova-skyltarna med en unik förmåga att i mörker visa nödskyltar och utrymningsvägar i färg utan strömkälla. De har varit en viktig del i bolaget Systemtexts framgångar på den svenska marknaden de senaste 20 åren. Nu lanserar Systemtext efterföljaren Supernova+® som med en ny, banbrytande färgteknik och ett nytt, unikt patent även uppfyller europeiska krav på färgåtergivning – utan extern strömkälla.

Arbetsmarknadens utveckling går mot mer internationella arbetsplatser i Sverige och Europa. Det är därför viktigt att ligga i framkant med arbetsmiljöskyltar som följer internationella standarder.

Systemtext har därför utvecklat nästa generation färgefterlysande arbetsmiljöskyltar, Supernova+® som är väl förberedd för framtida regleringar för både den svenska och den europeiska marknaden. Den nya skylten återger korrekta signalfärger – i både dagsljus och mörker – enligt ISO 3864 och alla piktogram är godkända i enlighet med ISO 7010. Dessutom överskrider skyltens efterlysningsvärden minimumkraven i ISO 16069, vilket innebär att Supernova+® lyskraft är både starkare och längre.

Med vetskap om vad färg har för betydelse i en plötslig nödsituation är Supernova+® skyltar en synlig livräddare som ökar sannolikheten för att rädda människoliv.

Utrymnings- och nödskyltar med den patenterade Supernova+®-tekniken har 80 procent högre observationsvärde än skyltar som endast är efterlysande i vitt. Den unika färgen i Supernova+® laddas av omgivningens ljus, oavsett om det är dagsljus eller artificiell belysning. Om det omgivande ljuset försvinner, till exempel i en nödsituation, tar den färgefterlysande effekten vid och skylten lyser precis som en elektrisk skylt – i rätt färger, men utan strömkälla. De extra starkt lysande vita partierna tillsammans med färgupplevelsen förstärker skyltens budskap och underlättar utrymning. Skyltarna Supernova+® introducerades på den nordiska marknaden under våren 2022 med stark positiv respons från våra kunder. Kraftfull ljusstyrka och korrekta signalfärger i mörker räddar liv!