Hållbarhet

Hållbarhetsvision

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Genom att arbeta med hållbar utveckling tar vi ett ansvar för på vilket sätt verksamheten når sina resultatmål. Ansvaret tas i hela värdekedjan från produktutveckling och inköp till slutet av produktionscykeln.

Vår vision är att vara den ledande nischleverantören av produktiva, säkra och hållbara lösningar till företag. Visionen innebär att vi strävar efter att vara en god kraft för hållbar utveckling som inkluderar ökad säkerhet och produktivitet i företag. Våra bolags lösningar stärker våra kunders hållbarhet.

För oss innebär att vara ledande en förmåga att långsiktigt skapa värde genom hållbar utveckling, tillväxt och lönsamhet. I detta ingår att vara ett företag som tar ansvar för sin påverkan på samhället och miljön, i strävan efter högre lönsamhet. Vägen dit går bland annat via smart produktutveckling och ansvar för arbetsförhållanden i leverantörskedjan, engagerade medarbetare som trivs hos sin arbetsgivare samt effektiva transporter.

Hållbarhet skapar affärsvärde i form av lojalare kunder, nöjdare medarbetare och mer hållbara produkter. Hållbarhet är helt enkelt en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Syftet är att minska affärsrisker, skapa affärsmöjligheter och samtidigt bedriva ett trovärdigt och framåtriktat hållbarhetsarbete.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving är specialiserat på att förvärva och utveckla ledande företag inom nischmarknader som tillhandahåller produktiva, säkra och...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet