Aktierelaterat incitamentsprogram

21.09.2023

Det av årsstämman 2023 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 250 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna överlåts till ett pris av 22,10 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black & Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 181,10 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 25 augusti – 7 september 2023. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 9 september 2026 till och med den 4 juni 2027.

Stockholm den 21 september 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet