Aktierelaterat incitamentsprogram

10.09.2014

B&B TOOLS
Corporate Action

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2014 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat
till 13 ledningspersoner om maximalt 169 000 köpoptioner på återköpta aktier av
serie B har fulltecknats. 

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 14,30 SEK per köpoption,
vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av
Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 176,50 SEK per aktie,
motsvarande 120% av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 22 augusti
– 4 september 2014. Lösenperioden är mellan den 11 september 2017 och 8 juni
2018. Stockholm den 10 september 2014

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 september 2014 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet