Årsstämma i B&B TOOLS AB 25 augusti 2010

25.08.2010

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde
i B&B TOOLS AB fattades beslut i enlighet med bifogat pressmeddelande.


Stockholm den 25 augusti 2010


B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon
070-660 31 32



[HUG#1439896]





Årsstämma i B&B TOOLS AB 25 augusti 2010:
http://hugin.info/1026/R/1439896/384191pdf




This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.
All reproduction for further distribution is prohibited.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet