B&B TOOLS AB : B&B TOOLS AB Delårsrapport 1 april - 31 december 2011 (9 månader)

07.02.2012

Rapportperioden (1 april-31 december 2011) ·          Nettoomsättningen uppgick till 6 173 MSEK (5 927). ·          Rörelseresultatet ökade med 12% till 307 MSEK (273).

·          Resultatet efter finansiella poster uppgick till 240 MSEK (224).

·          Resultatet efter skatt ökade med 6% till 170 MSEK (161).

·          Resultatet per aktie uppgick till 6,05 SEK (5,75).

·          Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månaders perioden uppgick till 11% (11%).

 

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2011)

·          Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, ökade med 2% under tredje kvartalet.

·          Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (113) under kvartalet. Fortsatta resultat­förbättringar under kvartalet för bland annat TOOLS i Norge, TOOLS Momentum och Affärsområde Verktyg & Maskin. TOOLS i Sverige och Affärsområde Fästteknik uppvisade sämre resultat för kvartalet jämfört med motsvarande period förgående år.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Delårsrapport 1 april – 31 december 2011 (9 månader)

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

HUG#1583252

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet