B&B TOOLS AB : B&B TOOLS förvärvar serviceföretag inom elektromekanik

16.01.2012

TOOLS Momentum inom B&B TOOLS-koncernen har idag tecknat avtal om förvärv av
samtliga aktier i Sjuntorp Industrisupport AB med dotterbolaget Jodu
Lindareverkstad AB ("Sjuntorp"). Sjuntorp är ett komplett serviceföretag inom
elektromekanisk service och försäljning för industrisektorn och offentlig
förvaltning i Trollhättan, Uddevalla, Örebro och Malmö med omnejd. Sjuntorp
omsätter cirka 25 MSEK per år och har 16 anställda.
Sjuntorp har idag elektromekaniska verkstäder i Trollhättan och Uddevalla.
Sjuntorp kommer att ingå i Rörick-koncernen, vilken TOOLS Momentum förvärvade i
augusti 2008.
"Rörick-koncernen består av väletablerade företag med hög kompetens och
konkurrens­kraftiga erbjudanden inom elektromekanisk service i en mycket
intressant marknad", säger Stefan Wigren, VD & koncernchef i B&B TOOLS. "Genom
förvärvet av Sjuntorp förstärker vi nu erbjudandet ytterligare med en väl
etablerad och framgångsrik verksamhet och goda möjligheter till vidare
utveckling."
Tillträde sker omedelbart. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på
B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 16 januari 2012

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter cirka 8,1 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 900
anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid NASDAQ
OMX Stockholm.
B&B TOOLS förvärvar serviceföretag inom elektromekanik:
http://hugin.info/1026/R/1577887/492103pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1577887]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet