B&B TOOLS AB : B&B TOOLS säljer fastigheter i västra Sverige

28.03.2012

B&B TOOLS säljer tre butiksfastigheter i Trollhättan, Lysekil respektive Vänersborg.

Transaktionen sker i form av aktiebolagsöverlåtelser. Köparen tillträder fastigheterna omedelbart. Försäljningarna beräknas ge ett realisationsresultat om cirka 15 MSEK samt ett positivt kassaflöde på cirka 30 MSEK för koncernen under innevarande räkenskapsår 2011/2012.

Stockholm den 28 mars 2012

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Björkman, vVD & CFO, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8,1 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 900 anställda.

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm.

B&B TOOLS säljer fastigheter i västra Sverige

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

HUG#1597886

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet