B&B TOOLS AB: Bokslutskommuniké 1 april 2011 – 31 mars 2012

10.05.2012

B&B TOOLS
Bokslutskommuniké

B&B TOOLS AB: Bokslutskommuniké 1 april 2011 – 31 mars 2012
Räkenskapsåret (1 april 2011-31 mars 2012)·


Nettoomsättningen uppgick till 8 201 MSEK (7 885).

 -- Rörelseresultatet ökade med 18% till 409 MSEK (347).
 -- Resultatet efter finansiella poster ökade med 14%
   till 318 MSEK (280).
 -- Resultatet efter skatt ökade med 17% till 227 MSEK (194).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 8,10 SEK (6,90).
 -- Avkastningen på eget kapital uppgick till 12% (11%).
 -- Utdelning föreslås till 3,00 SEK (3,00) per aktie.

Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2012)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, ökade med 3%
   under fjärde kvartalet.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 102 MSEK (74) under kvartalet. Resultatet
   för kvartalet har påverkats positivt av poster av engångskaraktär med netto
   +8 MSEK (0).

BB TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med
industriför­nödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade
tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2
800 anställda. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet