B&B TOOLS AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2011 (6 månader)

10.11.2011

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med
 industriför­nödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade
 tjänster.
    Koncernen omsätter cirka 8,1 miljarder SEK på års­basis och har cirka
 2 900 anställda.

 Rapportperioden (1 april-30 september 2011)

·


 B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med
 industriför­nödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade
 tjänster.
    Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 800
 anställda.

 Nettoomsättningen uppgick till 4 024 MSEK (3 822).

·          Rörelseresultatet ökade med 26% till 202 MSEK (160).

·          Resultatet efter finansiella poster uppgick till 158 MSEK (128).

·          Resultatet efter skatt ökade med 22% till 112 MSEK (92).

·          Resultatet per aktie uppgick till 4,00 SEK (3,30).

·          Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månaders perioden
uppgick till 12% (9%).Andra kvartalet (1 juli-30 september 2011)

·          Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, ökade
med 5% under andra kvartalet.

·          Rörelseresultatet ökade med 42% till 121 MSEK (85) under kvartalet.
Resultatförbätt­ringar för TOOLS i Norge, Finland och för TOOLS Momentum samt
för samtliga koncernens Affärsområden. TOOLS i Sverige uppvisade ett negativt
resultat i kvartalet.Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
Delårsrapport 1 april - 30 september 2011 (6 månader):
http://hugin.info/1026/R/1562820/484327pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1562820]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet