B&B TOOLS Årsredovisning 2010/2011

25.07.2011

B&B TOOLS Årsredovisning för verksamhetsåret 1 april 2010 - 31 mars 2011 finns
nu att ladda ner från nedanstående länk.

Bilaga: B&B TOOLS Årsredovisning 2010/2011Stockholm den 25 juli 2011

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon
070-660 31 32

TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,9 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.B&B TOOLS Årsredovisning 2010/2011 :
http://hugin.info/1026/R/1527820/463534pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1527820]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet