B&B TOOLS Årsredovisning 2011/2012

23.07.2012

B&B TOOLS
Årsredovisning

B&B TOOLS Årsredovisning 2011/2012

Stockholm, 2012-07-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- B&B TOOLS Årsredovisning
för verksamhetsåret 1 april 2011 – 31 mars 2012 finns nu att ladda ner från
nedanstående länk. Bilaga: B&B TOOLS Årsredovisning 2011/2012Stockholm den 23 juli 2012

B&B TOOLS AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Mats Karlqvist, Direktör – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 

Denna information är sådan som B&B TOOLS kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värde­pappersmarknaden, lagen om handel med finansiella
instrument eller regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2012 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet