B&B TOOLS Årsredovisning 2012/2013

15.07.2013

B&B TOOLS
Årsredovisning

B&B TOOLS Årsredovisning 2012/2013

B&B TOOLS Årsredovisning för verksamhetsåret 1 april 2012 – 31 mars 2013 finns
nu att ladda ner från nedanstående länk. Bilaga: B&B TOOLS Årsredovisning 2012/2013Stockholm den 15 juli 2013

B&B TOOLS AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark-naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 15 juli 2013 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet