B&B TOOLS Årsredovisning 2014/2015

02.07.2015

B&B TOOLS
Årsredovisning

B&B TOOLS Årsredovisning 2014/2015

B&B TOOLS Årsredovisning för verksamhetsåret 1 april 2014 – 31 mars 2015 finns
nu att ladda ner från nedanstående länk. Bilaga: B&B TOOLS Årsredovisning 2014/2015

Stockholm den 2 juli 2015

B&B TOOLS AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 2 juli 2015 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet