B&B TOOLS Årsredovisning 2015/2016

01.07.2016

B&B TOOLS
Årsredovisning

B&B TOOLS Årsredovisning 2015/2016

B&B TOOLS Årsredovisning för verksamhetsåret 1 april 2015 – 31 mars 2016 finns
nu att ladda ner från nedanstående länk. Bilaga: B&B TOOLS Årsredovisning 2015/2016


Stockholm den 1 juli 2016

B&B TOOLS AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 1 juli 2016 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet