B&B TOOLS: B&B TOOLS Årsredovisning 2016/2017 offentliggjord

17.05.2017

B&B TOOLS Årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2016 - 31 mars 2017 har idag publicerats på svenska på bolagets hemsida där den kan laddas ner som PDF-version.

Stockholm den 17 maj 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08.30 CET.

B&B TOOLS Årsredovisning 2016-17

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet