B&B TOOLS: Extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB den 14 juni 2017 avseende utdelning av Momentum Group och val av ny styrelse - samt ny VD i B&B TOOLS

14.06.2017

Vid dagens extra bolagsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelse­sammanträde i B&B TOOLS AB (publ) beslutades följande:

Utdelning av aktierna i Momentum Group AB (publ)
I enlighet med styrelsens förslag beslutades om utdelning av B&B TOOLS samtliga aktier i Momentum Group AB (publ) till aktieägarna i B&B TOOLS.

En (1) aktie av serie A i B&B TOOLS medför rätt till en (1) aktie av serie A i Momentum Group och en (1) aktie av serie B i B&B TOOLS medför rätt till en (1) aktie av serie B i Momentum Group. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 16 juni 2017. Aktierna i Momentum Group beräknas registreras på mottagarens VP-konto omkring den 20 juni 2017. Beräknad första dag för handel i Momentum Groups aktier av serie B på Nasdaq Stockholm är den 21 juni 2017.

Val av styrelseledamöter
Vid bolagsstämman beslutades vidare om val av ny styrelse i B&B TOOLS. Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson och Gunilla Spongh, vilka tidigare ingått i styrelsen för B&B TOOLS, kommer att ingå i styrelsen för Momentum Group. Med anledning av detta har de ställt sina platser i B&B TOOLS styrelse till förfogande. Vid dagens extra bolagsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Malin Nordesjö, Johan Sjö samt Louise Undén ska ersätta de avgående ledamöterna för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Ny VD för B&B TOOLS - Pontus Boman
I enlighet med tidigare kommunikation frånträdde B&B TOOLS VD Ulf Lilius sin position i samband med bolagsstämmans beslut om utdelning av Momentum Group för att istället tillträda som VD & Koncernchef för Momentum Group. Styrelsen beslutade följaktligen vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utse bolagets nuvarande vVD Pontus Boman till ny VD & Koncernchef för B&B TOOLS.

Information om den extra bolagsstämman
Ytterligare information om den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämma / Extra bolagsstämmor.

Stockholm den 14 juni 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 12:30 CET.

170614 BB TOOLS PR Extra bolagsstämma Konstituerande styrelsemöte Sv

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet