B&B TOOLS: Extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB den 21 juni 2017 avseende ändring av firma

21.06.2017

Vid dagens extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagets firma från B&B TOOLS Aktiebolag till Bergman & Beving Aktiebolag genom ändring av bolagets bolagsordning. Som en följd av namnändringen kommer B&B TOOLS aktier av serie B också att byta kortnamn (s.k. ticker) på Nasdaq Stockholm till BERG B.

Ändringen föranleds av uppdelningen av B&B TOOLS-koncernen i två separata börs­noterade bolag genom avknoppningen och särnoteringen av rörelsesegmentet Momentum Group.

Stockholm den 21 juni 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Peter Schön, CFO, B&B TOOLS AB, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 12:00 CET.

170621 BB TOOLS PR Extra bolagsstämma Sv

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet