B&B TOOLS förstärker styrelsen i rörelse-segmentet Momentum Group inför en kommande särnotering på Nasdaq Stockholm

20.12.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS förstärker styrelsen i rörelse-segmentet Momentum Group inför en
kommande särnotering på Nasdaq Stockholm

Som tidigare informerats om har styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) påbörjat
arbetet för att förbereda en särnotering av det nuvarande rörelsesegmentet
Momentum Group på Nasdaq Stockholm. Ambitionen är att genomföra noteringen
under 2017. 

I syfte att ytterligare förstärka styrelsen i det blivande Momentum Group AB
har beslut fattats om att komplettera denna styrelse med Jörgen Wigh, VD &
koncernchef för Lagercrantz Group. Jörgen Wigh har i samband med detta även
utsetts till styrelsens ordförande. 

Styrelsen i Momentum Group AB består således av Fredrik Börjesson, Charlotte
Hansson, Stefan Hedelius, Johan Sjö, Gunilla Spongh och Jörgen Wigh som
ordförande. Stockholm den 20 december 2016

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08:00 CET.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet