B&B TOOLS förvärvar AAK Safety – skapar Nordens ledande fallskyddsspecialist

22.12.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS förvärvar AAK Safety – skapar Nordens ledande fallskyddsspecialist

Cresto AB, ett dotterbolag inom B&B TOOLS-koncernen specialiserat på fallskydd
för industri- och byggsektorn, har idag tecknat avtal om förvärv av AAK Safety
AS. AAK Safety är den ledande fallskyddsspecialisten i Norge och omsätter cirka
70 MSEK per år med ett 30-tal anställda. 

AAK Safety är ett specialiserat nischbolag inom fallskydd med försäljning av
personlig skyddsutrustning, fasta fallskyddssystem och tillhörande tjänster
till kunder inom bland annat energi-, telekom-, offshore- och
räddningsindustrin i Norge. Bolaget har även viss försäljning via bygg- och
industriåterförsäljare. 

Cresto, som är den marknadsledande leverantören av fallskyddslösningar till
industri- och byggsektorn i Sverige och Danmark, samarbetar sedan tidigare med
AAK Safety kring bolagens egna produktvarumärken. Genom förvärvet förstärks och
utvecklas nu detta samarbete ytterligare och tillsammans skapar Cresto och AAK
Safety Nordens ledande fallskyddsspecialist med en sammanlagd omsättning om
drygt 150 MSEK per år och cirka 70 anställda. 

”AAK Safety är ett väletablerat företag med hög kompetens och dedikerade
medarbetare, goda kundrelationer och en stark position på en intressant och
växande marknadsnisch för fallskydd i Norden”, säger Pontus Boman, vVD i B&B
TOOLS. ”Förvärvet ligger i linje med strategin för vårt rörelsesegment Bergman
& Beving, och som Nordens ledande leverantör av fallskyddslösningar ser vi goda
möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Cresto och AAK Safety.” 

Tillträde beräknas ske i februari 2017. Förvärvet bedöms ha en marginellt
positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande
räkenskapsår. Stockholm den 22 december 2016

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Pontus Boman, vVD, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 13.25 CET.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet