B&B TOOLS förvärvar Astrup Industrivarer – en av Norges ledande industriåterförsäljare

13.10.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS förvärvar Astrup Industrivarer – en av Norges ledande
industriåterförsäljare

TOOLS AS (inom B&B TOOLS-koncernen) har idag tecknat avtal om förvärv av
samtliga aktier i Astrup Industrivarer AS i Norge. Förvärvet är ett led i att
stärka TOOLS position som en ledande leverantör till norsk industri
ytterligare. Astrup Industrivarer omsätter cirka 240 MNOK per år och har
omkring 50 anställda. 

Astrup Industrivarer är en industriåterförsäljare i västra Norge med fem
enheter i Bergen, Mongstad, Odda, Sotra och Ulsteinvik. Verksamheterna erbjuder
industri­komponenter, industriförnödenheter och relaterade tjänster till
företag inom främst maritim industri och energiområdet (såsom olja & gas,
vatten- & vindkraft samt annan förnybar energi). Astrup Industrivarer har varit
en del av TOOLS sedan starten av kedjan 1999. 

”Astrup Industrivarer är ett väletablerat företag med starka kundrelationer på
flera viktiga industriorter och en av de mest framträdande leverantörerna av
industriför­nödenheter i Norge”, säger Ulf Lilius, VD & koncernchef i B&B
TOOLS. ”Genom förvärvet stärker vi nu vår ledande position på denna marknad
ytterligare.” 

Tillträde beräknas ske under november 2016 efter att berörda myndigheters
med­givande har inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan
på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 13 oktober 2016

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 13:30.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet