B&B TOOLS förvärvar industriåterförsäljare i Norge

16.03.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS förvärvar industriåterförsäljare i Norge

TOOLS AS (inom B&B TOOLS-koncernen) har idag tecknat avtal om förvärv av
samtliga aktier i Tønsberg Maskinforretning AS (”TM”). Förvärvet är ett led i
att stärka TOOLS-kedjans position på den norska marknaden. 

TM är en industriåterförsäljare av industrikomponenter och
industriförnödenheter för industri- och byggsektorn i södra Norge. TM omsätter
cirka 20 MNOK per år och har 10 anställda. TM är sedan tidigare medlem av
TOOLS-kedjan. 

”Tønsberg Maskinforretning är ett väletablerat företag med hög kompetens och
konkurrenskraftiga erbjudanden inom komponenter och förnödenheter i en
intressant marknad med närhet till Oslo-området”, säger Ulf Lilius, VD &
koncernchef i B&B TOOLS. ”Genom förvärvet stärker vi nu vår position på denna
marknad ytterligare.” 

Tillträde beräknas ske den 4 april 2016. Förvärvet bedöms ha en marginellt
positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie. Stockholm den 16 mars 2016

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 mars 2016 kl. 13:00. Ladda ner pressmeddelandet här:

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet