B&B TOOLS förvärvar säljbolag i Storbritannien och Irland

15.09.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS förvärvar säljbolag i Storbritannien och Irland

Teng Tools UK Ltd (”Teng Tools”), ett dotterbolag inom B&B TOOLS-koncernen, har
idag tecknat avtal om förvärv av verksamheten i IQ Supplies. IQ Supplies är en
av Teng Tools största samarbetspartners med försäljning i Storbritannien och
Irland. IQ Supplies omsätter drygt 100 MSEK per år och har ett 40-tal
anställda. 

IQ Supplies är en renodlad distributör av Teng Tools egna produkter inom
handverktyg och smarta förvaringslösningar för den professionella användaren.
Verksamheten har sedan 1980-talet nått stora framgångar med ett väl etablerat
distributionsnätverk av industri- och bildelsåterförsäljare i både
Storbritannien och Irland. 

”IQ Supplies är en väletablerad verksamhet med starka kundrelationer på en för
oss mycket intressant marknad. Genom förvärvet stärker vi
försäljningsorganisationen i Teng Tools med en framgångsrik verksamhet med goda
möjligheter till vidare utveckling och tillväxt”, säger Pontus Boman, vVD i B&B
TOOLS. ”Förvärvet ligger helt i linje med strategin för vårt rörelsesegment
Bergman & Beving och stärker positionen för ett av våra viktigaste
premiumvarumärken, Teng Tools.” 

Förvärvet sker genom en inkråmsöverlåtelse och tillträde beräknas ske i början
av oktober 2016. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B
TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 15 september 2016

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Pontus Boman, vVD, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2016 kl. 11:35.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet