B&B TOOLS förvärvar serviceföretag inom elektromekanik

02.07.2015

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS förvärvar serviceföretag inom elektromekanik

Momentum Industrial AB (”Momentum”) inom B&B TOOLS-koncernen har idag tecknat
avtal om förvärv av samtliga aktier i Carl A Nilsson AB (”CAN”). CAN är ett
komplett serviceföretag inom elektromekanisk service och försäljning för
industrisektorn i södra Sverige. CAN omsätter cirka 20 MSEK per år och har 13
anställda. 

CAN erbjuder elektromekanisk service och försäljning av relaterade produkter
(elmotorer, växellådor och pumpar) i Skåne med verkstad i Helsingborg. 

”Carl A Nilsson är ett väletablerat företag med hög kompetens och
konkurrenskraftiga erbjudanden inom elektromekanisk service i en mycket
intressant marknad”, säger Ulf Lilius, VD & koncernchef i B&B TOOLS. ”Genom
förvärvet av Carl A Nilsson stärker vi nu Momentums erbjudande inom
elektromekanik ytterligare med en framgångsrik verksamhet och goda möjligheter
till vidare utveckling.” 

Tillträde beräknas ske den 1 september 2015. Förvärvet bedöms ha en marginellt
positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande
räkenskapsår. Stockholm den 2 juli 2015

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 2 juli 2015 kl. 12:45.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet