B&B TOOLS förvärvar serviceföretag inom elektromekanik

28.02.2017

Rörick Elektriska Verkstad AB, ett dotterbolag inom B&B TOOLS-koncernen specialiserat på elektromekanisk service, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Arboga Machine Tool AB ("AMT"). AMT är ett serviceföretag som erbjuder försäljning och renovering av kulskruvar och maskinskydd samt spindelrenoveringar med verkstad i Arboga. AMT omsätter cirka 10 MSEK per år med god lönsamhet och har 5 anställda.

"Arboga Machine Tool är ett väletablerat företag med hög specialistkompetens som kompletterar och stärker Röricks erbjudande inom elektromekanisk service", säger Ulf Lilius, VD & koncernchef i B&B TOOLS. "Förvärvet ligger i linje med strategin för vårt rörelsesegment Momentum Group och vi ser goda möjligheter till vidare utveckling."

Tillträde beräknas ske den 1 mars 2017. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 28 februari 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 12.15.

170228 B&B TOOLS PR Förvärv av AMT Sv

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet