B&B TOOLS går vidare med förberedelserna för en särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group på Nasdaq Stockholm

28.10.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS går vidare med förberedelserna för en särnotering av rörelsesegmentet
Momentum Group på Nasdaq Stockholm

Styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) har beslutat att påbörja arbetet för att
förbereda en särnotering av det nuvarande rörelsesegmentet Momentum Group på
Nasdaq Stockholm. Särnoteringen kommer att ske genom en utdelning av aktierna i
denna verksamhet till aktieägarna i B&B TOOLS. Ambitionen är att genomföra
noteringen under 2017. 

Styrelsen i B&B TOOLS AB har gett företagsledningen i uppdrag att fortsätta
implementeringen av den uppdelning av koncernens verksamhet i två självständiga
bolag som tidigare informerats om. 

"Som två självständiga börsnoterade bolag kan Momentum Group och Bergman &
Beving ytterligare stärka sin tillväxt och lönsamhet samt skapa nya möjligheter
till intressanta förvärv”, säger Anders Börjesson, styrelseordförande i B&B
TOOLS. ”En separat notering lyfter även tydligare fram de värden som skapas i
respektive bolag." 

Som en följd av beslutet om förberedelser för en särnotering har en styrelse i
Momentum Group AB utsetts bestående av Charlotte Hansson, Stefan Hedelius,
Johan Sjö, Gunilla Spongh och Fredrik Börjesson som ordförande. 

I samband med detta har även en intern dotterbolagsstyrelse för
rörelsesegmentet Bergman & Beving utsetts bestående av ordföranden Anders
Börjesson, Roger Bergqvist, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Louise Undén och
Jörgen Wigh. 

Styrelsen har för avsikt att, till den bolagsstämma i B&B TOOLS som kommer att
få till uppgift att fatta beslut om en utdelning av aktierna i Momentum Group
till aktieägarna, även föreslå att byta bolagets nuvarande namn från B&B TOOLS
AB till Bergman & Beving AB. Stockholm den 28 oktober 2016

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet