B&B TOOLS: Offentliggörande av informationsmaterial inför den extra bolagsstämman i B&B TOOLS den 14 juni 2017 för beslut om utdelning av Momentum Group samt val av ny styrelse

24.05.2017

Som tidigare offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 22 maj 2017 har styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i B&B TOOLS den 14 juni 2017 fattar beslut om att dela ut aktierna i dotterbolaget Momentum Group AB till aktieägarna i B&B TOOLS. Med anledning av den planerade utdelningen föreslår valberedningen i B&B TOOLS även val av ny styrelse i B&B TOOLS, att beslutas vid den extra bolagsstämman den 14 juni 2017.

För att ge aktieägarna i B&B TOOLS kompletterande information inför den extra bolagsstämman den 14 juni 2017 har B&B TOOLS upprättat ett informationsmaterial. Informationsmaterialet har i dag offentliggjorts, och finns tillgängligt på B&B TOOLS hemsida (under menyn Bolagsstyrning / Bolagsstämma / Extra bolagsstämmor). Informationsmaterialet kommer även att distribueras till direktregistrerade aktieägare i Sverige per post.

Ladda ner informationsmaterialet inför den extra bolagsstämman i B&B TOOLS AB den 14 juni 2017 via bifogad länk.

Stockholm den 24 maj 2017

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Informationsbroschyr inför EGM 14 juni Sv
B&B TOOLS Pressrelease Informationsbroschyr inför EGM 14 juni Sv

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet